جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

راه یافتگان بخش رادیو تئاتر مقاومت مشخص شدند

لیست نهایی متون پذیرفته شده در بخش «رادیو تئاتر» در هجدهمین جشنواره تئاتر مقاومت اعلام شد.

اولین دوره جشنواره تئاتر دانشگاهی پارس در تهران آغاز به کار کرد

جشنواره تئاتر دانشگاهی پارس در سطح همه دانشگاه های کشور و با رویکرد تئاتر محیطی و ارتباط تئاتر و شهر برگزار خواهد شد.
قبلی بعدی