کد خبر: 1626749
عکس/ برگزاری مسابقات بسکتبال زیرسایه کرونا
تصویر هوایی از برگزاری مسابقات بسکتبال در استان شاآنشی چین در روزهای کرونایی را می بینید.