کد خبر: 1555887
فتونیوز/بنزینی که گاهی آلوده و گاهی سالم می‌شود
کیفیت بنزین و میزان آلودگی هوا دو برادر نا تنی این سال ها بوده اند که بارها در شرایط سیاسی و اقتصادی مختلف در کنار هم و علیه هم قرار گرفته اند.

به گزارش سرویس چندرسانه ای شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  آلودگی و بنزین دو کلمه ای هستند که سالها دستخوش سیاست های مسئولان شدند؛ هر بار که هشدار آلودگی هوای کلان شهرها در کشور بلند می شود، عده ای تمام کاسه و کوزه ها را بر سر بنزین می شکنند.

میزان گوگرد بنزین تهران و در نتیجه، آلودگی هوای این شهر به دلیل غیراستاندارد بودن بنزین در یک ماه اخیر به یک چالش اساسی تبدیل شده و یک سازمان،‌ آن را تایید و سازمان دیگر تکذیب می‌کند.

تقریبا 4 ماه قبل بود که نمونه‌برداری‌های صورت گرفته از سوخت بنزین در جایگاه‌های عرضه تهران نشان داد که غلظت گوگرد در کلیه نمونه‌ها -شامل بنزین معمولی و سوپر- سه برابر حد مجاز است.