جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
چین خطاب به آمریکا:

در امور داخلی ونزوئلا مداخله نکنید

چین قاطعانه با تحریم یکجانبه و غیرقانونی کشورها مخالف است و از آمریکا می‌خواهد دخالت در امور داخلی ونزوئلا را متوقف کند.
قبلی بعدی