جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیر کل امور اجتماعی فرهنگی اوقاف کشور:

دو هزار مرکز فرهنگی اجتماعی در امامزادگان شاخص کشور راه اندازی می شود

مدیر کل امور اجتماعی فرهنگی و مشارکت های مردمی سازمان اوقاف کشور گفت: در راستای استفاده از ظرفیت مردمی 2 هزار مرکز اجتماعی فرهنگی قرآنی (افق) در امامزادگان شاخص کشور راه اندازی می شود.
قبلی بعدی