جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:

راه گریزی از جنگ سوم لبنان نداریم

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت: احتمالا هیچ راه گریزی از جنگ سوم لبنان نداشته باشیم.
قبلی بعدی