جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
۲۹ اسفند، نهضتی پر از تجربه‌های مردمی و سیاسی؛

مردم اصلی‌ترین و روحانیت محوری‌ترین عامل شکل‌گیری نهضت ملی شدن نفت/ملی گرایان به توهم مردمی بودنشان، نهضت نفت را باختند

مصدق به پشتوانه مردمی روحانیت خود را به صندلی نخست وزیری می رساند و بعد از اینکه محمدرضا پهلوی او را کنار می‌گذارد،‌ بیانیه آیت الله کاشانی و در پی آن تجمعات و حضور مردم است که منجر می‌شود نخست وزیری قوام بیش از سه روز بیشتر به طول نینجامد و شاه مجبور شود که مصدق را دوباره به نخست وزیری برگرداند.
جهانگیری:

کشور را باید در تمام زمینه ها تاب آورتر کرد

معاون اول رئیس جمهور در توئیتی نوشت: باید کشور را در همه زمینه‌ها تاب آورتر کرد.
قبلی بعدی