جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در خطبه های عبادی و سیاسی این هفته هرمزگان مطرح شد؛

تاب آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های بی‌سابقه و عظیم، بر هیچ کس پوشیده نیست/ مسئولان نظارت جدی و دقیق بر بازار و توزیع کنندگان داشته باشند

ائمه جمعه هرمزگان در خطبه های عبادی و سیاسی این هفته استان با تاکید بر اینکه قدرت آمریکا در همه ابعاد در حال فروپاشی است، گفتند: تاب آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های بی‌سابقه و عظیم، بر هیچ کس پوشیده نیست و توسعه همه جانبه پایدار مبتنی بر استفاده از ظرفیت های مردمی است.
قبلی بعدی