جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

یک میدان در انزلی به نام سیروس قایقران اسطوره فوتبال ایران شد

در جلسه شورای شهر انزلی به پیشنهاد شعبان جعفری، رئیس شورا میدان جدید انتهای خیابان پاسداران به نام سیروس قایقران نامگذاری میشود.
قبلی بعدی