جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در سال رونق تولید چه گذشت؟

ضعف جدی مجلس «عدم نظارت بر اجرای قوانین» است

یک پژوهشگر اقتصادی گفت: غیراز کسب وکارهای دانش‌بنیان وجذب سرمایه‌گذاری برای تولید که هنوز در آن ظرفیت قانون‌گذاری وجود دارد،درسایر حوزه‌ها به قدرکافی قانون مناسب برای حمایت از تولیدوجود دارد.
قبلی بعدی