جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سخنگوی وزارت خارجه:

خبر تماس عراقچی با تیم بایدن ساختگی است

سخنگوی وزارت خارجه خبر تماس عراقچی با تیم بایدن را ساختگی خواند.
قبلی بعدی