جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
پس از سال‌ها بیماری؛

استاد پیش‌کسوت معماری سنتی خراسان تیشه‌اش را بر زمین گذاشت

محمدقاسم اخویان تنها بازمانده آجرتراشی استان خراسان رضوی صبح امروز به دیار باقی شتافت.
قبلی بعدی